Tomasz Brzezicki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w latach 2001-2014; autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz podatków lokalnych i opłat administracyjnych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa