Tomasz Widłak - doktor nauk prawnych, absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia), adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W swojej pracy badawczej łączy zagadnienia z zakresu teorii i filozofii prawa oraz prawa międzynarodowego. Interesuje się także wybranymi problemami etyki prawa i praw człowieka powstającymi na styku prawa i nauk biomedycznych oraz prawa i nowych technologii. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii „Wspólnota międzynarodowa” (2012), „From International Society to International Community: The Constitutional Evolution of International Law” (2015) oraz „Fuller” (2016). W latach 2017-2018 kierownik grantu „Neokelsenowska teoria prawa międzynarodowego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.