Maciej Serowaniec - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Sekretarz naukowy redakcji Toruńskich Studiów polsko-włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń. Sekretarz naukowych licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym organizowanych cyklicznie przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPiA UMK w Toruniu „Polsko-włoskich kolokwiów prawniczych” oraz „Polsko-czeskich seminariów prawniczych”.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Członek The International Society of Public Law (ICON) oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Laureat stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017). Nagrodzony indywidualną (III

stopnia) i zespołową (II stopnia) nagrodą JM Rektora UMK za działalność naukowo-badawczą. Autor ponad 60 publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych (Alba Julia, Berlin, Bratysława, Rzym, Ołomuniec, Wenecja). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień z zakresu relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a unijnym porządkiem prawnym oraz prawie parlamentarnym polskim i obcym.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa