Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski, ur. 28.03.1954 r., kapłan diecezji włocławskiej. Studia we Włocławskim Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1973-79 oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL w latach 1980-83. Magister teologii (1979), magister prawa kanonicznego (1983), doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1984), profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (od 1986) i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim (od 2000), wikariusz sądowy (oficjał) Sądu Biskupiego (od 1992), doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (2000 r.), profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (2001-2009), profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Historii Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (od 2001). Autor publikacji książkowych: Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego (2000), Czy w Kościele są rozwody? Informator dla wnoszących sprawę o nieważność małżeństwa, Włocławek 2001; Przed nami małżeństwo. Informator dla pragnących zawrzeć małżeństwo, Włocławek 2002; Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Częstochowa 2005; Świętowanie Dnia Pańskiego, Toruń 2005; Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. Przewodnik dla pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa, Włocławek 2012 oraz ponad 450 artykułów naukowych, popularno-naukowych, prawno-duszpasterskich i recenzji.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa