dr hab. Kazimierz Lankosz, em. prof. UJ - kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA w Rzeszowie. Były kierownik Katedry/Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ Dr. hc. Iur. Uniwersytetu w Moguncji, Niemcy Europa Professur 1999.

Zainteresowania naukowe: Prawo międzynarodowe publiczne, prawo instytucjonalne UE, zagadnienia dotyczące załatwiania sporów międzynarodowych.

Praktyka zawodowa: członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, Arbiter przy Krajowej Izbie Reklamy, b. przewodniczący i wiceprzewodniczący spółek Skarbu Państwa, radca prawny.

Udział w projektach międzynarodowych: b. kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy UJ oraz Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (UJ, Heidelberg, Mainz), EU-China School of Law (Hamburg, Pekin i konsorcjum kilku innych uniwersytetów europejskich), a także w licznych projektach krajowych.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi RP, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi RFN, Medal Złoty za Wieloletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrody i wyróżnienia: nagroda Pro Arte Docendi UJ za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, nagrody rektorów UJ oraz UEK.

Publikacje w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Członkostwo w instytucjach naukowych i gremiach eksperckich: Institut de Droit International (Genewa), International Commission of Jurists (Genewa), International Law Association, Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze RP.

Profesor wizytujący na uniwersytetach w Niemczech, Holandii, Grecji, Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Chinach.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa