Karolina Sztobryn – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. Studiowała na Uniwersytecie w Münster /Niemcy/ w ramach programu Sokrates/Erasmus; ukończyła kurs prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu /Francja/; Podyplomowy Kurs Międzynarodowego Prawa Handlowego organizowany przez Uniwersytecki Instytut Studiów Europejskich w Turynie /Włochy/ oraz kurs summer school „prawo własności intelektualnej” organizowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej i Uniwersytet w Genewie /Szwajcaria/. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa