Dr Magdalena Adamowicz – adiunkt w katedrze Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka DAAD i Centrum Prawa ds. Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej- RIZ w Kolonii. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, Absolwentka studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Northampton i WSB w Gdańsku . Założyciel i kierownik działającej od 1998 r. Szkoły Prawa Niemieckiego na WPiA. Członek Komisji Prawa Morskiego PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa