Sławomir Dąbrowa, dr hab. nauk prawnych, od 2011 profesor nadzwyczajny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Doktorat na UMK w Toruniu 1963, habilitacja na UAM w Poznaniu 1974. Od 2007 wykładowca prawa międzynarodowego, prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawa organizacji międzynarodowych, prawa UE, historii i teorii stosunków międzynarodowych w uczelniach kolejno Warszawy, Torunia i Bydgoszczy.

Autor książki "Ludność cywilna w konfliktach zbrojnych" i kilkudziesięciu innych publikacji naukowych (części prac zbiorowych, artykułów, recenzji itp.) z dziedziny prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej, w tym kilkunastu publikacji w językach obcych. Inna specjalność - problematyka Bałkanów.

Długoletni polski dyplomata (1960-2007), m. in. ambasador w Szwecji, Jugosławii i Bułgarii, zastępca szefa misji OBWE w Mołdowie i w Ukrainie, uczestnik wielu konferencji międzynarodowych, negocjator dwustronnych i wielostronnych traktatów międzynarodowych. W l. 2002-2003 podsekretarz stanu w MSZ nadzorujący m. in. służby prawne i konsularne oraz reprezentujący MSZ w szeregu organów Sejmu i Senatu. Od 2002 ambasador tytularny.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa