Tomasz Bąkowski – dr hab. prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, radca prawny, autor wielu opracowań z zakresu prawa administracyjnego, dotyczących w szczególności zasad prawa administracyjnego, legislacji administracyjnej oraz procesu inwestycyjno-budowlanego

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa