Prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1976 r. pracuje na UMK. Doktorat obroniony w 1983 r., habilitacja – 1991 r. Tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP w 2005 r. Od 1992 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego na WPiA UMK. W l. 1996–1999 prodziekan, a w l. 1999–2005 dwukrotnie i ponownie trzeci raz w l.2016-2020 dziekan Wydziału Prawa UMK. W l. 1990–1992 doradca i sekretarz naukowy Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kad. oraz w l. 1993–1996 doradca Szefa Kancelarii Senatu RP. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w okresie rządów premiera J. Buzka (1999–2002), redaktor naczelny „Studi polacco-italiani di Toruń”. Stypendysta Rządu Włoskiego, Senatu Republiki Włoskiej, włoskiego MSZ oraz Fundacji Lanckorońskich i Margrabiny J. S. Umiastowskiej działających w Rzymie. Autor 300 prac naukowych w tym 9 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich. Organizator prawniczych kolokwiów polsko-włoskich i seminariów polsko-czeskich. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, m.in.: w Rzymie, Wenecji i w Pieve di Cadore (Włochy), w Pradze i w Lużanach (Rep. Czeska), w Kijowie (Rep. Ukrainy), w Klingenthalu (Francja), w Linzu (Austria), w Alba Iulia, w Pitesti i w Albacku (Rumunia), a także w Bratysławie ( Rep. Słowacka) i w Madrycie ( Hiszpania). Uczestnik spotkania ludzi nauki z całego świata z Papieżem Janem Pawłem II w Rzymie, 9–10 września 2000 r. oraz członek delegacji Senatu UMK w XI 2004 r. podczas wręczenia doktoratu honoris causa UMK Papieżowi Janowi Pawłowi II w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Odbywał wykłady m.in. na uniwersytetach w Padwie, w Rzymie, w Maceracie i w Pradze. W 2006 r. w uznaniu zasług na polu współpracy naukowej i kulturalnej polsko-włoskiej został odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Komandoria Orderu Zasługi Republiki Włoskiej). Pięciokrotnie promotor lub recenzent w postępowaniach o tytuł dr.hc. lub Profesora Honorowego.

Przez 20 lat (1995-2016) członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Sejmowego”, w l.2014-2016 członek Rady Programowej czasopisma „Państwo i Prawo”.Od 2016 członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Konstytucyjnego” wydawanego na UJ w Krakowie. W l.. 2006–2009 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Ekspert Narodowego Centrum Nauki w Krakowie oraz członek międzynarodowej grupy ekspertów ds. Ewaluacji Osiągnięć Instytutów Naukowych Czeskiej Akademii Nauk oraz członek Zespołu ds.Ewaluacji Naukowej Uniwersytetu w Ołomuńcu (Rep. Czeska).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa