Agnieszka Gajda – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Od 2006 r. wykonuje również zawód radcy prawnego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na problematyce szeroko rozumianych środków ochrony praw i wolności oraz praktyce funkcjonowania instytucji i organów państwowych zajmujących się tą ochroną. Autorka monografii poświęconej kierunkom rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce oraz kilkudziesięciu innych publikacji naukowych dotyczących różnych zagadnień polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa