Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

„Prawnik – to jej zawód wyuczony i wykonywany kolejno na trzech uniwersytetach: we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach. A prawo–chociaż wybrane trochę z przekory–stało się jej życiową pasją, zwłaszcza prawo międzynarodowe i europejskie.

Profesor prawa. Studia i pierwsza praca na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie Jagiellońskim i Śląskim, z którego Wydziałem Prawa i Administracji pozostała związana przez ponad 40 lat. Była prodziekanem, a następnie przez dwie kadencje jego dziekanem, kierowała Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, wypromowała setki magistrów prawa i wielu doktorów. Zdała również egzaminy zawodowe: sędziowski oraz radcowski.

W latach 2001-2004 była senatorem RP, a także - członkiem Konwentu ds. przyszłości Unii Europejskiej i obserwatorem w Parlamencie Europejskim. Po wejściu Polski do UE została posłem do Parlamentu Europejskiego (2004-2009), była jego kwestorem i członkiem Prezydium PE. Pracowała w komisji Konstytucyjnej Parlamentu, a także - w jego wiodących komisjach: Praw Człowieka oraz Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska Naturalnego.

Jest autorką licznych, wydawanych w kraju i za granicą prac z zakresu prawa międzynarodowego, europejskiego, dyplomatycznego oraz prawa ochrony środowiska. Należy do kilku organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką prawną.

W latach 2011-2012 była członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie jest dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz litewskim Krzyżem Komandorskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (2004).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa