Dr hab. Piotr Rączka – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu, studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1994r., doktor nauk prawnych – 1998r., doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne – 2014.

Główne obszary zainteresowań badawczych to ustrojowe prawo administracyjne (a w szczególności problematyka samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych) oraz procedura administracyjna (a w szczególności postępowanie egzekucyjne w administracji).

Autor i współautor ponad 90 publikacji, w tym dwóch monografii pt. „Nadzór nad samorządem zawodowym” oraz „Działalność prawodawcza samorządów zawodowych”.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa