Wojciech Bożek, ur. 14 maja 1984 r., doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor monografii pt. „Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015” oraz kilkudziesięciu innych publikacji z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa