Agnieszka Górnicz-Mulcahy – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami prawa pracy, prawa pracowniczej twórczości wynalazczej oraz stosunkami zatrudnienia w sferze publicznej. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa