Konrad Jan Marciniak jest doktorem nauk prawnych (od 2014 r.) i pracownikiem Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ (od 2007 r.; od 2014 r. jako Zastępca Dyrektora Departamentu). Był również pracownikiem naukowym na WPiA UKSW (w latach 2006-2016), a także wykładał w ramach Collegium Civitas, Polskiej Akademii Dyplomatycznej oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Zarówno w działalności naukowej, jak i zawodowej specjalizuje się w prawie międzynarodowym, a zwłaszcza w takich dziedzinach jak: prawo morza, prawo ochrony środowiska oraz prawo traktatów. Autor monografii pt. Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym (Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016). Część pozostałych publikacji jest dostępna online (https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Marciniak2).

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL), Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) oraz Komisji Prawa Morskiego PAN.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa