Joanna Misztal-Konecka, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2012 roku Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL, od 2016 roku – Dyrektor Instytutu Prawa KUL. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa rzymskiego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa