Adam Bartczak - dr nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, obrońca węzła małżeńskiego w Trybunale Metropolitalnym Łódzkim, autor publikacji z zakresu materialnego i procesowego prawa kanonicznego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa