Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, profesor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sandomierzu, dziennikarz-ekolog. Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo ochrony środowiska i prawo europejskie. Autor licznych opracowań naukowych, szczególnie dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa