Agnieszka Leszczyńska – Rydlewska jest doktorem nauk prawnych; specjalizuje się w tematyce ochrony praw podatnika, jest autorką kilkunastu publikacji naukowych poświęconych temu zagadnieniu; autorka jest sędzią i orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świeciu.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa