Studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, LL. M z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bernie; doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Białymstoku); pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie pracownik Służby Prawnej Komisji Europejskiej w Brukseli; autorka publikacji z zakresu prawa rolnego oraz wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa