Dr multi Adam Niewiadomski – doktor nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; politolog; adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji; adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; odbywa staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor 3 monografii oraz ponad 80 artykułów naukowych;  pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa