Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, wieloletni wykładowca akademicki, autor (współautor) wielu publikacji
z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego skarbowego obejmujących monografie, opinie oraz artykuły naukowe; uczestnik wielu seminariów i konferencji naukowych poświęconych problematyce prawa karnego skarbowego;

Zainteresowania naukowo-badawcze skupione głównie na zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa karnego skarbowego a zwłaszcza instytucji degresji karania w prawie karnym skarbowym w ujęciu materialnoprawnym.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa