Doktor habilitowany, historyk starożytności, pracownik Zakładu Historii Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badawczo zajmuje się dziejami i kulturą starożytnego Rzymu. Szczególnym obszarem jej zainteresowań naukowych jest numizmatyka rzymska.
Najważniejsze prace: Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284 (Katowice 2000), Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II–III w. (Toruń 2006), VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze (Katowice 2009), „Roma marmorea”. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej cesarzy wojskowych (Poznań 2012), „Roma marmorea” (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa (Poznań – Gniezno 2013)

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa