Dr nauk prawnych (Uniwersytet Wrocławski 2007). Adiunkt w Katedrze prawa międzynarodowego i europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorka programu Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires (Europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze) Uniwersytetu Paris-Dauphine na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka opracowań z prawa unijnego z zakresu prawa rynku wewnętrznego, roli sędziów krajowych w stosowaniu prawa unijnego i europejskiej przestrzeni sądowej. Staże w Parlamencie Europejskim (2000/2001), Trybunale Sprawiedliwości (2002), francuskim Sądzie Kasacyjnym (2006). Aplikacja sędziowska (2001-2004). Stypendia postdoktorskie na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu (2008), w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2010) i na Uniwersytecie Paris-Dauhpine (2010, 2011).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa