Aldona Rita Jurewicz, ukończyła studia magisterskie z historii, prawa administracyjnego i prawa, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2006. Adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA UWM, specjalność: prawo rzymskie prywatne.
- nazwa tomu, nazwa opracowanego hasła: Cura morum, leges sumptuariae, leges Syro-Romanae, leges saeculares, Lex Aemilia sumptuaria, lex Antia, lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis, lex Cornelia sumptuaria, lex Fannia cibaria, lex Iulia sumptuaria, lex Licinia de sumptu minuendo, lex Oppia de luxu feminarum, Publicatio, senatusconsultum de ludis Megalensibus.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa