Doktor nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne.
Specjalistka w zakresie prawa ochrony środowiska, zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenami oddziaływania na środowisko. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Zarzadzania Środowiskiem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Laureatka IV. edycji konkursu na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska organizowanej przez Fundację im. Nowickiego (2003 r.) Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym medalem za długoletnią służbę. Otrzymała stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowione dla wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni.
Autorka łącznie blisko 50 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim; uczestniczyła z referatami w wielu konferencjach naukowych  (krajowych i zagranicznych). Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i  prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych.
Aktualny wykaz publikacji dostępny na: http://www.kul.pl/dr-anna-haladyj,art_1068.html

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa