Dr hab. Tomasz Długosz, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praktykujący radca prawny, specjalista z zakresu: publicznego prawa gospodarczego, prawa działalności gospodarczej, prawa konkurencji i konsumentów, prawa sektorów infrastrukturalnych, infrastruktury krytycznej. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa