Karol Kiczka - prof. dr hab., profesor w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa