Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zawodowe zainteresowania (naukowe i praktyczne) koncentruje przede wszytskim na zagadnieniach demokracji bezpośredniej i partycypacyjnej na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym i ponadnarodowym, w tym przede wszytskim na instytucjach takich jak referendum, inicjatywa ludowa, Europejska Inicjatywa Obywatelska, konsultacje społeczne czy budżet partycypacyjny, prawnych aspektach obywatelstwa oraz zagadnieniach sądowej i parlamentarnej kontroli konstytucyjnyjności prawa. Autorka monografii poświęconej instytucji referendum w państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz kikudziesięciu innych publikacji naukowych dotyczących różnych zagadnień polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa