Prof. dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, radca prawny; pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania UW; członek European Law Institute z siedzibą w Wiedniu; Wiceprezes Fundacji Ochrony Konkurencji i Regulacji Sektorowej „IUS PUBLICUM. Wicedziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa