Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spółek oraz prawa przewozowego. Autor monografii Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną (2020); współautor monografii: Umowa przewozu osób (2018), Międzynarodowe konwencje przewozowe (2019), Umowa przewozu osób i rzeczy (2020), komentarza do konwencji CMR (2015) i komentarza do Prawa przewozowego (2014, 2020).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa