Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny - nazwa tomu: Wielka Encyklopedia Prawa, t. 1, nazwa opracowanego hasła: desuetudo, derogatio, scrinium (kancelaria cesarska), constitutiones principum (konstytucje cesarskie), ustawy o cytowaniu, fraus legis, ius edicendi

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa