Dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, redaktor naczelny Studia IuridicaLublinensia, Kierownik merytoryczny w programie Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik, 1/POKL/ 4.1./214 realizowanym w okresie od 15 października 2014 do 30 września 2015 na WPiA UMCS w Lublinie;Koordynator merytoryczny w programie FSS/2014/HEI/W/033 Prawne instrumenty ochrony środowiska realizowanego na WPiAw Lublinie w latach 2015 – 2916.Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rolnego, prawa żywnościowego, ochrony środowiska,agroprzedsiębiorczości oraz gospodarowania zasobami naturalnymi w rolnictwie. Autorka licznych ekspertyz realizowanych na zlecenie Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa