Autorka jest pracownikiem naukowych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego zajmującym się prawem cywilnym, w tym rzeczowym. Prowadziła liczne badania prawnoporównawcze w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i odrębnej własności lokali. W swoim dorobku na liczne opracowania dotyczące ustawy o własności lokali, m.i. „Własność lokali. Komentarz” (2020) oraz monografię „Wspólnota mieszkaniowa” (2014). Prowadzi też liczne wykłady i szkolenia dla przedsiębiorców, w szczególności zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych i pośredników nieruchomości.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa