Starszy wykładowca w Zakładzie Prawa Rolnego UwB. Zajmuje się problematyką prawa rolnego, w szczególności organizacją rynków rolnych, oraz prawa spółdzielczego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rolnego i spółdzielczego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa