Adiunkt zatrudniona w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Zajmuje się problematyką prawa rolnego, w szczególności prawnych instrumentów wspierania rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich oraz zagadnieniami związanymi z gospodarką mieniem komunalnym. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących tej problematyki.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa