Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Prawo studiował na Uniwersytecie Mikoła Kopernika w Toruniu. W 2004 r. uzyskał tam na Wydziale Prawa i Administracji stopień doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym.
W UWM zatrudniony od jego utworzenia, a przedtem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.
Po aplikacji i egzaminie radcowskim, od 1998 r. wpisany na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie. W 2005 r. mianowany urzędni-kiem służby cywilnej. Zawód radcy prawnego wykonywał w  administracji skarbowej, aktualnie w kancelarii prawniczej. Jest sekretarzem Rady Nadzorczej międzykomunalnej ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Prawa Finansów Publicznych na WPiA UWM. Wielokrotnie prowadził zajęcia w programie Erasmus w uczelniach zagranicznych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym wydanych za granicą.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa