Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół publicznoprawnych zagadnień prawa morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa morskiego. Doktorat z zakresu prawa europejskiego obroniła na Wydziale Prawa i Administracji UG. Pracowała także na Politechnice Gdańskiej. Jest członkiem Komisji Prawa Morskiego PAN, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS.