Dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Brytyjskiego Centrum Angielskich i Europejskich Nauk Prawnych. Otrzymała stypendia Królowej Elżbiety II i Josepha Conrada, dzięki którym kontynuowała studia doktoranckie na Uniwersytecie w Oxfordzie. Jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Jest również członkiem i sekretarzem naukowym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej. Autorka licznych publikacji.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa