Dr Katarzyna Skubisz-Kępka – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; adwokat - K.S.-K.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa