Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych z prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej (w tym monografię poświęconą Komisji Europejskiej i monografię poświęconą Radzie Europejskiej) oraz dotyczących relacji między prawem Unii Europejskiej a polskim, czeskim i włoskim krajowym prawem konstytucyjnym. Jest współautorką czterech podręczników akademickich oraz monografii poświęconej prawnym i politologicznym aspektom prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. Systematycznie publikuje w kilku językach obcych za granicą: we Włoszech, w RFN, w Republice Czeskiej, na Ukrainie oraz w Rumunii. Odbyła liczne wyjazdy naukowe i staże, w tym wielokrotnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze oraz na Uniwersytecie LUISS w Rzymie. W 2009 r. otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie.  Od 2010 r. jest członkiem Team Europe – zespołu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej, a w 2011 r. została członkiem Rady Redakcyjnej znanego prawniczego, czeskiego czasopisma naukowego Stowarzyszenia Prawników Czeskich „VŠEHRD" o długiej tradycji, wydawanego w Pradze od 1919 roku. Jest również sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie” – „Studi Polacco-Italiani di Toruń”. Aktywnie uczestniczyła w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. w Regensburgu w 2005 r., w Rzymie w 2006 r., w Atenach w 2007 r., w Pradze w 2009 r. i  w 2010 r., w Klingenthalu k. Strasburga w 2010 r.) na wielu z nich wygłaszając referaty i komunikaty naukowe. Wygłaszała także wykłady i prowadziła seminaria dla studentów w uczelniach zagranicznych – w 2005 r. w Instytucie  Bachelet Uniwersytetu LUISS w Rzymie oraz w 2007 r. na Uniwersytecie w Maceracie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polsko – Włoskiego Stowarzyszenia Studiów Konstytucyjnych (Associazione Italo-Polacca di Studi Costituzionali) oraz członkiem Grupy Polskiej ILA (International Law Association).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa