Dr Ksenia Kakareko - dr nauk prawnych, dr nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Katedra Prawa Mediów w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - K.K.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa