Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (2005). Od 2008 doktor prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2008 roku adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa UG. Stypendysta Uniwersytetu w Bergen i Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik grantów naukowych realizowanych w Szwecji i w Polsce. Autor i współautor kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach, artykułów i haseł w leksykonach i encyklopedii prawa z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa gospodarczego a także prawa medycznego, wydawanych w Polsce, w Niemczech, Wielkiej Brytanii  i Skandynawii. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących międzynarodowej wymiany towarowej oraz środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej w ujęciu międzynarodowym i krajowym. Redaktor i członek rad czasopism naukowych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa