Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, autor i współautor ok. 100 publikacji z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa