Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, protokołu dyplomatycznego i dziedzin pokrewnych. Główne kierunki badań i zainteresowania naukowe: porównawcza analiza ustrojów współczesnych państw demokratycznych i autokratycznych, lobbying – reprezentacja interesów – audyt etyczny, ustrój współczesnych europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa