Adiunkt, dr hab., Katedra Prawa Rzymskiego WPIA UMK, ur. 10 marca 1977 w Koninie, w latach 1996 – 2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK, które ukończył z tytułem najlepszego absolwenta UMK w 2001 r. i II nagrodą w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 2001 r. Od 1.10.2001r. do 30.09.2005 r. pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego UMK. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w dniu 9 maja 2005 r. na podstawie rozprawy „Siła wyższa w rzymskim prawie prywatnym” (opublikowanej w Toruniu w 2005 r.). Stopień doktora habilitowanego prawa z zakresu prawa – prawo rzymskie uzyskał w dniu 11 czerwca 2013 r., na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Świadczenie w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty. Studium z prawa rzymskiego” (Toruń 2012). W latach 2001 – 2005 ukończył aplikację radcowską i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. Autor ponad 40 prac naukowych z zakresu prawa rzymskiego, prawa wyborczego i cywilnego. Zainteresowania: prawo rzymskie, prawo wyborcze, prawo cywilne.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa