Dr Maria Łoszewska-Ołowska - adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego - M.Ł.-O.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa