Zapraszamy wszystkich studentów, pracowników naukowych i doktorantów do udziału w drugiej edycji konkursu, na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw, pt. „Nauka przeciw fałszerstwom”.