Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi podstawowych praw przysługujących obywatelom. Wierzymy, że dzięki wiedzy zawartej w prezentowanych publikacjach, uda nam się uczestniczyć w procesie kształtowania właściwych postaw i zachowań społecznych.

 

Prokuratura Generalna (www.pg.gov.pl)

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)